MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest


SOOPARK

 

Issanda loomaaed on kirju. Millegipärast soovivad mõned inimloomad seda kirevat pilti meelevaldselt kahevärviliseks võõbata. Nad eeldavad - või koguni nõuavad! -, et naine ja mees peavad alati olema erinevat värvi. See aegunud seisukoht piirab nii naiste kui meeste võimalust ennast vabalt teostada, värve segada, leidmaks enda lemmiktooni.
Sellisele äratundmisele jõudnuna otsustas grupp Tartust pärit noori mehi ja naisi luua ühenduse, mille eesmärk on aidata kaasa soostereotüüpide murdmisele ning soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Alates Soopargi loomisest 2002. aasta kevadel on selle
liikmed tegelenud ennekõike enese harimisega.


Koostööprojekt “Mida naised tahavad?” on meie esimene avalik väljaastumine, mis kindlasti ei jää viimaseks.

Kontakt
Mari Kidu
Kidukeii@hotmail.com