MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest

 

 


Näitus

NAEREV REVOLUTSIOON
18.06-07.07 HOBUSEPEA GALERIIS

Avamine 18.06 kell 17.00

Näitusel esinevad PUHAS RÕÕM ja MARIS MÄNDEL, ANU VAHTRA, KATRIN TEES, TUUPOLEV, PRIIT PALOMETS, REIO AARE.

VAATA PILTE AVAMISELT!

MIKS NAEREV REVOLUTSIOON?
Naermise ajal ei tunta hirmu, kuna naermine muudab inimese enesekindlaks ja elu ning iseennast jaatavaks. Seetõttu on naervad inimesed despootidele raskesti allutatavad. Ütleb ka Umberto Eco, et „Naeru vastand on hirm, läbi ajaloo kõigi diktaatorite peamine relv, kuid rahuliku hinge hiljuke naer tühistab hirmu, hajutades selle suitsuna olematusse.”
Seetõttu peetakse naeru revolutsiooniliseks jõuks. Naer esitab väljakutse jäikadele seisukohtadele ja krampis olekule, lisab ühekülgsele lähenemisele koomilise külje. Huumori abil vabaneme reeglitest, mis muudavad meie elu kitsaks ja ühesuunaliseks, nali tuletab meile meelde, et igal asjal on erandid ja vähemalt kaks või mitu hindamisvõimalust.


TAUSTAST.
Kas Te olete tähele pannud, kui vähe esineb ametlikus kultuuris rõõmu? Loomulikult on rõõmu ja naeru kõrvalejäämisele palju ajaloolisi põhjuseid, aga inimese maailmapildi ja kunsti temaatika
muutumisega käsikäes võiks rehabiliteerida ka rõõmu.

Ajalooliselt jagati kultuurinähtusi profaanseteks ja sakraalseteks, kaunid kunstid on alati olnud sakraalse kultuuri pärisosa, aga rõõm on lihalikkusega seostatuna jäänud ikka rahvaliku
massikultuuri sekka. Kaasaegne kunst on minetanud oma religioossetelt esiisadelt pärineva temaatika ning imendanud endasse kõikvõimalikud abjektsioonivormid. Rõõm ja naer on ent jäänud kõrvale, nagu polekski võimalik läbi huumori käsitleda tõsiseimaidki filosoofilisi probleeme. Inimeste ühisteadvusse on moodustunud teadmine, et kõik rõõmuga seonduv on tühine ja mõttetu ning et palju naervad inimesed on järelikult rumalad. Naeratuse kui rõõmu visuaalse märgi väärtust ja tõsiseltvõetavust on devalveerinud ka reklaam, nii kommertsiaalne kui ideoloogiline.


NÄITUSEST
Näitus "Naerev Revolutsioon" esitleb võimalikke humoorikaid probleemilahendusi ja samas võitleb ideoloogiliselt reklaamitud unistuste-masina avalikustamise eest.
Näitus “Naerev revolutsioon” räägib üksikisikust ja tema kultuurist, üksikisikust ja tema vabadusest, üksikisikust ja tema võrdsusest. Ja seda kõike humoorikal moel.
Selleks, et iga inimene leiaks eneses HEA MINA, kes oskaks ja tahaks ulatada käe HEALE SINALE, peaks iga inimese sees toimuma üks väike positiivse suunitlusega revolutsioon. HEA MINA on tolerantne ja hooliv ümbritseva suhtes. Kuna massi tolerantsitase on võrdne massi kõige vähem tolerantse isiku tolerantsitasemega, tuleb tõsta HEA MINA populaarsust massides. Selleks on vaja revolutsiooni!
Võitleme kurjuse ja hoolimatusega, mis luurab kollektiivses alateadvuses!
Me võitleme naerdes.
Rõõm barrikaadidele!


NÄITUSEL...
... pakutakse universaalset reklaamiteenust
... nõutatakse rõõmule kohta Artworldi peatänaval ja lihtrahva hinges
... näidatakse, mida tahab rahvas ja kuidas tütarlapsest sirgub naine
... pannakse aeg rõõmu kasuks käima
... kritiseeritakse naise keha kasutamist reklaamimasinas
... lõhutakse balleti kaanoneid ning tuuakse baleriinid steriilselt lavalt steriilsetesse sussidesse Kopli liinidel
... vabastatakse varbaid ning teisi rõhutuid ja varjatuid
... nihutatakse piire arvutimängu ja reaalse elu vahel
... lisatakse helge toon ilusasse päeva

ja korraldatakse rohkelt üritusi!

TÄNAME: TALLINNA KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET, EV SOTSIAALMINISTEERIUM, AVATUD
EESTI FOND, UNFPA, Võrdõiguslikkuse Büroo, EKA Fotokeskus, EKA E-Meedia Keskus.

Ja veel täname Sulo Kallast, Mart Viljust, Reimo Võsa-Tangsood, Sander Muru ja naerupisikuga nakatunud kaaslinlasi.