Pärnus 20-21 oktoobril

MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest


Juunis Tallinnas, Hobusepea galeriis alanud sündmusteahel jätkub!

“MIDA NAISED TAHAVAD?”

Pärnus 20-21.oktoobril 2003!

Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis kutsub Teid vaatama filme ning arutlema sugupooltevahelistest suhetest ja võrdsusest

20. oktoober
15.00-17.00
Andrei Tantsõrev’i narkoteemaline film “Elavad konteinerid” (Tadžikistan).
Filmile järgneb arutelu.

17.00-19.00
Sa tead soolisest võrdõiguslikkusest kõike? Tule ja veendu ise!
* Soolise võrdõiguslikkuse idee, teke ja areng
* Võrdõiguslikkus ja noored – sobiv paar?
* Kool, töö ja eraelu: töö- ja pereelu ühitamine.

Esseekogumiku “Tilliga ja tillita” tutvustus


21. oktoober

15.00-17.00
Lukas Moodyssoni film „Lilja4ever” (Rootsi) ja arutelu

Üritus toimub hotellis Strand, A.H.Tammsaare pst. 35

Täname: EV Sotsiaalministeerium, Avatud Eesti Fond, UNFPA