Tartus 23.-24. novembril 2003

Pärnus 20-21 oktoobril 2003

MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest

Juunis Tallinnas, Hobusepea galeriis alanud sündmusteahel jätkub!

“MIDA NAISED TAHAVAD?”
Tartus 23.-24. novembril 2003!