MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest

Ajakava

18. juuni - KUNSTIPÄEV
17.00
Puhta Rõõmu ja sõprade näituse „Naerev revolutsioon” avamine Hobusepea
galeriis.
Näitusel esinevad PUHAS RÕÕM ja MARIS MÄNDEL, ANU VAHTRA, KATRIN TEES,
TUUPOLEV, MADIS MIKKOR, PRIIT PALOMETS, REIO AARE.
Avaperformance, naeruklubi, kihutuskõned.
19.00 - 20.30
EKA E-Meedia keskuse ja Puhta Rõõmu videoprogramm Kunstiakadeemia katusel
Pildigalerii

19. juuni - FEMINISMIPÄEV
18.00
Esseekogumiku „Tilliga ja tillita: retsepte Eesti feministidelt”
presentatsioon.

26. juuni - MEEDIAPÄEV
17.00
„Meedia ja soostereotüübid: kuidas presenteeritakse naist”. Film
„Väänatud pildid” (2002, Horvaatia), järgneb arutelu.
18.00
„Kuidas naised ennast ise presenteerivad: PUHTA RÕÕMU videod”

27. juuni - FILMIPÄEV
17.00
Avatud Eesti Fond esitleb - esmakordselt Eestis linastuvad
dokumentaalfilmid soopoliitilisest filmikollektsioonist Gender Montage:
Soovin seitset poega ja üht tütart (25’50’’) Aserbaidžaan
Nähtamatu (26’00’’) Gruusia
Punased liblikad kahe allika ühinemiskohal (14’10’’) Kõrgõstan
Mida tõotab homne päev? (39’35’’) Leedu
Siidimustrid (26’30’’) Mongoolia
Elavad konteinerid (26’16’’) Tadžikistan
Võim: naiselik sugu (22’35’’) Ukraina
Turuvarblased (20’06’’) Usbekistan

30. juuni - POLIITIKAPÄEV
12.00 RASI soolise võrdõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.
Iris Pettai „Naiste madal enesehinnang – peamine takistus teel soolisele
võrdõiguslikkusele”.
Helve Kase „Naised, mehed ja prostitutsioon Eestis”.
14.30 Noored naised poliitikas ja otsuste tegemise tasandil. Sookvootide
poolt ja vastu. Laura Paide, Kristina Täht, Karoli Hindriks. Järgneb
arutelu.

2. juuli - MEESTEPÄEV
NB! Meestepäeva alguskellaaeg on tunnikese võrra edasi lükkunud!

17.00 Vestlus teemal "Mehe seksuaalsus - sotsiaalne müüt või
bioloogiline imperatiiv?".
Töötuba teemal „Mehe arhetüüpsed rollid tänases Eestis”.
Läbiviija terapeut Ülo Vihma.
Loe lähemalt

4. juuli - VÕRDÕIGUSLIKKUSE PÄEV

14.00 Sa tead soolisest võrdõiguslikkusest kõike? Tule ja veendu ise!
Päeva sisustab Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis.
Arutelud:
1) Soolise võrdõiguslikkuse idee, teke ja areng.
2) Võrdõiguslikkus ja noored – sobiv paar?
3) Ülikool, töö ja eraelu: töö- ja pereelu ühitamine.

Üritusi korraldavad:
Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis, Puhas Rõõm, MTÜ Soopark, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus

TÄNAME: TALLINNA KULTUURIVÄÄRTUSTE AMET, EV SOTSIAALMINISTEERIUM, AVATUD
EESTI FOND, UNFPA, Võrdõiguslikkuse Büroo, EKA Fotokeskus, EKA E-Meedia Keskus.