MIDA NAISED TAHAVAD?
18. JUUNI - 7.JUULI 2003
HOBUSEPEA GALERIIS

Ajakava

"Naerev revolutsioon"
Puhta Rõõmu ja sõprade näitus Hobusepea galeriis

Esseekogumiku
"Tilliga ja tillita:
retsepte Eesti feministidelt"
presentatsioon

Meedia ja soostereotüübid

AEF esitleb:
Gender Montage

Noored naised poliitikas.
Võrgõiguslikkuse monitooringu presentatsioon.

Meestepäev

Soolisest võrdõiguslikkusest

 

 


VÕRDÕIGUSLIKKUSE NOORTEÜHING EESTIS

6. märtsil 2003. a. asutati MTÜ Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis. Idee sellise ühingu loomiseks tekkis 13.-14. veebruaril Tallinnas toimunud Kolmanda Läänemeremaade Naiste Konverentsi "WoMen & Democracy" raames.

Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis on mõeldud noortele, kes on huvitatud võrdõiguslikkuse, aga ka demokraatia ja inimõiguste temaatikast ning soovivad selles valdkonnas tegutseda.

Noorteühingu eesmärgiks on eeskätt soolise võrdõiguslikkuse, kuid ka inimõiguste ja demokraatia vallas
seminaride, koolituste jms. ürituste korraldamine;
koostöö tegemine vastavate kodu- ja välismaiste (noorte)organisatsioonidega;
teemakohaste trükiste väljaandmine;
üliõpilaste abistamine soolise võrdõiguslikkuse temaatikaga haakuvate lõputööde kirjutamisel.

Ühingusse kuuluvad hetkel peamiselt üliõpilased ning ka sotsiaalministeeriumi võrdõiguslikkuse büroo noored töötajad. Noorteühing tervitab oma ridades ka huvilisi, kes vanuse poolest enam mõiste "noor" alla ei mahu, kuid kes sooviksid nõu ja jõuga noortel abiks olla.

Võrdõiguslikkuse Noorteühing Eestis kontaktandmed:

Ümera 7-29
13816 Tallinn
tel: 626 9250
faks: 626 9259
e-post: genderest@yahoo.co.uk