KAS KUNST ON KADUV...

„Puhta Rõõmu” idee kinnitamine, pilootprojekti „Kas kunst on kaduv” esimesed võtted Haapsalus vanal sõjaväelennuväljal
(august 2000).

kontsert, videostill
kontsert, videostill


KONTSERT

Puhta Rõõmu Esimene Kehtestamine
(september 2000)
videoperformance’i võtted

Rotermanni elevaator, Tallinn

Süüdimatu laamendus esitaja
ja publiku suhte teemal.
Esitaja on aktiivne.
Esitaja koondab enesele kogu tähelepanu.
Kui palju võimu on esitajal seeläbi publiku üle?
Meie mängus on publiku roll nukkude kanda ja esitajad piiri ei pea.

kontsert, videostill
kontsert, videostill

performance näituse
"Kunstnik ja Jumal"
avamisel 01.12.2000

LOST PARADISE

lost paradise, videostill

Performance sõnastatava maailma pealetungist metafüüsilist alget kandvatele valdkondadele ja uskumustele. Sulgedega kaetud metafüüsilist ja irratsionaalset sümboliseerivad tütarlapsed mängivad keskpõrandal kummikeksu. Nende territoorium, kus kehtib vaba mängulisus ja mitteseletusvõimalus, on ümbritsetud keeruliste sõnade virrvarrist - see on ristsõna, mille lahendamise läbi jääb tütarlaste toimimisruum üha väiksemaks. Musta rõivastatud asjalik sõnastaja kirjutab pidevalt sõnu juurde. Need on samad sõnad, millega kunstimaailmas sõnastatakse kunstiprojekte - keerulised sõnad ilusa mulli jaoks, mis vahetab seletamatuse teoreetiliste võimaluste vastu, kontseptsiooni spontaansuse vastu. Sõnastaja kirjutab sõnu juurde. Ruumi jääb vähemaks, kuni mägivad tüdrukud peavad mahtuma mõnekümnele sentimeetrile, ent ka seda ruumi on vaja tähtsate sõnade jaoks. Sõnastaja viib irratsionaalsuse territooriumilt välja, siia neile enam kohta ei jää, kuna kirjutamata on veel mõned sõnad...

performance - INTERVJUU

4. märtsil 2001 ETV Hommikutelevisioonis.

Intervjuu ajal vastasime küsimustele eelnevalt fortuunavaasikesse asetatud sedelite abil, millele olid kirjutatud tavalisemad trafarettvastused : "See on suurepärane mõte", "Ah mis te nüüd", "See on huvitav küsimus", "Oh ei", "Loomulikult", "Ma ei saa teist aru" jne.
Meie eesmärgiks oli meenutada vaatajatele, kui tihti kasutatakse küsimustele vastates mitte omi mõtteid ja arvamusi, vaid kelleltki laenatud ehk enese poolt ette konstrueeritud väiteid või sootuks viisakust väljendavaid täitelauseid, varjamaks omi lahknevaid arusaamu.

televisioonis - performance
televisioonis - performance

performance

VASTUVÕTT

4. märtsil ETV Hommikutelevisioonis

Targad inimesed kirjutavad tarku raamatuid, tarku tekste, milles nad seletavad ära maailma teatud aspekte, käsitledes seda semiootiliste, kommunikatiivsete, füüsikaliste jne jne teooriatega. Siis nad üllitavad selle teksti, tahtes kõigile teistele oma avastusi ja maailmavaadet tutvustada, tahtes, et neid mõistetaks ning õieti tõlgendataks. Ent väga vähesed suudavad kadudeta informatsiooni vastu võtta või seda mitte valesti tõlgendada. Me oleme kõik teadmisi omandanud erinevas mahus ja järjekorras erinevatesse mõttestruktuuridesse ning paigutame kuuldavat uut infot erinevalt mällu. Performance "Vastuvõtt" näitabki piltlikult, kui killustatult saab püüda informatsiooni ja kui kummalistesse omavahelistesse suhetesse võib see meie mälus asetuda.

performance 9. märtsi tegevuskunstifestivalil Tartus

SÜNNIPÄEVALAUD

Istutame väikesed barbie-tüüpi nukud -ehk noored tüdrukud- kohviserviisi tassidesse mulla sisse kasvama. Kastame piimaga. Ja loodame, et tehtud on kõik, mis kasvatusprotsessis vaja. On pinnas - aga kas soodne? On toit. Mis siis veel? Vastuse andis publik, kes laua peale kasvama jäetud neidiseistikutele vägivaldselt lähenes, neid rämedatesse poosidesse asetas, neilt riideid ja jäsemeid küljest rebis ja neid poriga kokku määris. Aga kas vastuse lahtimõtestamisel selgub karm tõde kunstipubliku või meid ümbritseva maailma karmuse kohta, polegi vist meie otsustada. Meie "aianduslik" katse tütarlapsi kohvipotililledeks kasvatada ei kandnud igatahes selles maailmas vilja.

 
Paide tegevuskunstifestivalil "Aeg. Ruum. Liikumine" 2001

TERE TULEMAST, TÜTARLAPS!

Istutame mulda täis tündrisse istikuna kasvama korraliku (võiks isegi öelda vanamoelise alatooniga) tütarlapse rõivastesse riietatud meesterahva.
Samal ajal kõlab tervituskõne."Tere tulemast meie Ühiskonda. Meil on Teile rõõm teatada, et Te olete sündinud tütarlapseks ehk naisterahvaks. Sellega seoses peame teid kurssi viima mõningate reeglitega, mida Teil tuleb arvestada ja meie heakskiidu saavutamiseks järgida. Teie meelelaadi vormimise hõlbustamiseks pehmendatakse Teie reaktsioone esialgu roosa kleidi ja volangikeste kandmise abil. Samal ajal tuleb Teil harjuda teid ümbritseva kombestikuga - Te saate teada, millistes olukordades tuleb teil mõtlemata nõustuda eelkõnelejaga, millistes olukordades tuleb Teil väljendada kogu oma olekuga häbelikkust ja millal on õige aeg punastada. Te tutvute levinud teadlike ja alateadlike kindlate muinasjutustsenaariumidega ja harjute neid pidama omaenda unistusteks, Te hakkate ootama printsi ja igavest armastust. Teie püsivamateks kaaslasteks saavad Julgematus ja teadmine, et keegi ei oota Teilt aktiivset käitumist sugupooltevahelises väljavalikuprotsessis. Te õpite olema naine, nii nagu ollakse harjunud seda sõna mõistma. /...jne.../
Tere tulemast! Head kasvamist!"

 

performance Palamusel maakunstifestivalil "Kunsti maandamine" ja
Theodor Lutsu nim. Filmipäevade lõpetamisel

NAERUORGESSTER I
Noored naised on end pantvangideks köitnud, nad istuvad kinniseotult toolidel. Siis tuleb mees, meeldiv, intelligentne ja huvitav, ning tüdrukud plaksutavad ta tulemise peale. Mees teeb väikese tiiru ja kontrollib köidikuid, neid vajaduse korral pingutades. Siis algab kontsert - mees on dirigent ja kinniseotud naised on orkester. Mees tõstab taktikepi ja kontsert algab - kostavad naerurõkatused. See on nimelt naeruorkester, tellitud rõõmu kollektiiv. Tüdrukud on end aheldanud, et olla rõõmsad rõõmustamaks dirigenti, et täita tema soove.

Tallinna 12. graafikatriennaali noortenäituse avamisel
Haapsalu Linnagaleriis 11. septembril 2001

performance
NAERUORGESSTER II

Tartus festivalil „Groundrush” 29.septembril 2001
performance

NAERUORGESSTER III

Tallinna 12. graafikatriennaali noortenäituse avamisel Pärnu Uue Kunsti Muuseumis 7. oktoobril 2001
performance

„...”

Piret räägib sellest nii:
"...ja siis me magasime avamise ajal seal galeriipõrandal ja siis tuli rahvas ja me ärkasime ja vahtisime üllatusega meie ümber olevat maailma - nii meid endid kui meie suuri koopiaid (samas saalis oli üleval meie fotoinstallatsioon-noolemäng "Sa võid mulle haiget teha", kus publik võib üleelusuuruste meiede pihta nooli heita) kui publikut ühtemoodi. Olla mõjunud, et me vaatame maailma nagu kunstiteost, ütles Lewis (e-meedia vahetusüliõpilane inglismaalt, kes meil üldhariduslikus plaanis kaasas oli). Ju mõjus osadele nii ja teistele naa. Ja siis me hiilisime ümbrust imestades minema ja ... "

Palamusel
12. jaanuaril 2002
väikesed tegemised:

rahvalik lõngaheitemäng "Lumegraafika",
tegelemine iluaiandusega

 

 

performances videos siin sa just praegu oledki ! artists exhibitions nett nett näitused kunstnikud videod puhas rõõm