Krutskilise ökokunsti näitus "KIRJU PALL"


EKA GALERIIS 8.-19. JUULI 2003

 

Osalevad
PUHAS RÕÕM ja Mart Viljus, Anu Vahtra ja Maris Mändel, Katrin Tees, Reimo Võsa-Tangsoo,
Erki Kasemets, Raivo Hool

 

Avamine 8.juulil kell 16.00


ROHELINE AVALÖÖK:

Avamisele järgneb väike roheline direct action - üldrahvalik prügikoristus Pääsküla metsas, kuhu möödakäijad seadusevastaselt ja kergekäeliselt prügi on puistanud. Aktsiooni eesmärgiks on juhtida rahva tähelepanu valupunktidele, nt meie ühiskonna eetikanormide nõrgenemisele, mistõttu on üldse võimalikuks osutunud, et inimesed loobivad oma prügi kuhu juhtub. Ning samuti saab ürituse käigus puhtamaks kena metsaalune ja sealt läbi vulisev oja.
Aktsiooni koordinaator on Ulrika Ploom (telefon 051 59 503),
staap (kogunemiskoht ja puhkeplats) asub Sõbra 55.
Prügi aitab tema õigesse kohta liigutada Ragn-Sells, üritust kajastab Roheline Värav.

 

Seega - ootame Teid "Kirju palli" avamisele tööriietes ning valmeina veetma meie seltsis ühiskasulik õhtupoolik värskes õhus!


NÄITUSEST:

"Kirju pall" edastab armastust maailma vastu ja näitab meie muret tema tervise pärast, eriti praegusel ajal, mil parasiit inimene on raiskamishullusega kaotamas igasugust mõõdutunnet. Rääkimata parasiidi pidevast paljunemisest ning võimetusest säästa ressursse, on meie "väike kirju pall" Maa viimasel aastal pidanud enda nahal tundma ka mõttetu sõjahulluse tagajärgi.
Sellest, kuidas me -inimkond- peaksime muutma suhtumist maakerasse ja oma otsustes tähtsaimaks sättima Maa heaolu, vestabki "Kirju pall".

 

Näitusel...
... kutsutakse üles hoolima Maast ja ligimestest ning Maast kui ligimesest
... jälgitakse jäätmekäitluse kitsaskohti ning prügirohkeid kauneid vaateid
... vaadatakse linnakeskkonda linnalooma pilguga
... mängitakse hariduslikke seinamänge
... ravitakse raagus ilmapuud
... mõtiskletakse igavese tule juures igaveste väärtuste üle
... võrdsustatakse Maa märklauaga ja lubatakse vaatajal "vajutada punast nuppu"
... pakutakse alternatiivi tervist kahjustavale suitsetamisharjumusele
... otsitakse eestlaste ürgset elutunnetust


"Kirju palli" kunstnikud näitavad, et kätte on jõudnud maa- ja vaimuparandusaeg, mil loovisikute kohus pole enam elevandiluutornis peesitada. Meil on veel võimalus loobuda hardast kõrge Kunsti ihalemisest ja lasta end idealismivoogudel kanda maailmaparanduslike ettevõtmiste rüppe. Meie pürg on aidata inimestel vabaneda vaimsest saastast oma peas ning seeläbi ka vähendada füüsilise saasta kogust maises elukeskkonnas.

 

Maa on meie kodu, me ei ole turistid, me elame siin.
Ärme ole parasiidid Maa koorel, hakkame parem tema headeks väikesteks sõpradeks.


Piret Räni,
Puhta Rõõmu hääletoru
(058 058 806)