Naiskunstnike Laulu- ja Mänguselts PUHAS RÕÕM

avab näituse

NAERATA! SA VÕID MULLE HAIGET TEHA!

Tartu Kunstimaja Monumentaalgaleriis

22. veebruaril kell 19.00

Näitus jääb avatuks 10. märtsini.

 

esituvad:

NAERATA! NAERATUS ON NAISE TÖÖ.
ja

SA VÕID MULLE HAIGET TEHA!

ja

nimeta video, mida me hüüame "Tuut!"

Fotod avamisest!

SA VÕID MULLE HAIGET TEHA!

Zanr: noolemäng (interaktiivne installatsioon ilma körgtehnoloogilisi vahendeid kasutamata.)
Lühikirjeldus: boxilaadses väikeses ruumis vaibaga piiratud alal seisavad meie üleelusuurused fotokujutised. Publiku alal on laud, millel on lillevartest ja noolemängunooltest kombineeritud viskerelvad. Igaüks vöib meie poole noole heita. Igaüks vöib meid tabada. Kindlasti on näha, et seda on ennegi tehtud. Ja peidetud kölarist meie selja tagant kostab ikka ja jälle lause „sa vöid mulle haiget teha”, öelduna kord ühe, kord teise poolt. Ent see lubadus ei kosta dramaatiliselt, vaid naishääled ütlevad seda läbi naljatooni nagu pisikestele veidratele olevustele, kes neid tõeliselt ohustama niikuinii ei pääse.

Viskenooled on maskeeritud lilledeks.
Me kunagi ei tea, mis meie kaaskondlastele haiget võib teha, paljud hästi mõeldud zestid muutuvad tegelikkuses piinavaiks relvadeks. Me ei oska ette arvestada, mis hetkel õige ja hea olevaist asjust muutub protsessi (viske) jooksul (tahtmatult) kuritegelikuks aktiks teise inimese vastu. Ka oma sõpru ei tunne me piisavalt, et neile mitte kogemata haiget teha. Ent sõbra visatud nool on valusaim. Publikule öeldes ”sa võid mulle haiget teha” me võtame nad vastu meie usaldusaluste ringi, lubame nad oma ellu ja laseme neil otsustada, kuidas nad meie usaldust kasutavad.

 

NAERATA! NAERATUS ON NAISE TÖÖ.

 

Pildistatud on erinevas vanuses naisi, kellel palutakse kaamerasse võimalikult pingsalt naeratada
ja samuti asjaga kursis olevaid puhasrõõmlasi, kes samuti laialt ja pingutatult kaamerasse naeratavad.

Kõik naeratajad on naisterahvad - see toob fookusesse teema: naine kui professionaalne naerataja.
Naeratamine on üks naise töödest, see on vahend, millega ta hoiab kodu koos ja ebastabiilsete kaaskodanike meelerahu plahvatusohtlikest situatsioonidest eemal.
Naeratav naine kui stabilisaator.
Aga kas ta alati tahab naeratada?
Kui tihti ta tegelikult tunneb naeratuskohustust, mitte sisemist rõõmsat naeratusvajadust?

Loe ja vaata lähemalt.

Fotod avamisest!