Naiskunstnike Laulu- ja Mänguselts Puhas Rõõm

NAERATA!
NAERATUS ON NAISE TÖÖ.


Pildistatud on erinevas vanuses naisi, kellel palutakse kaamerasse võimalikult pingsalt naeratada
ja samuti asjaga kursis olevaid puhasrõõmlasi, kes samuti laialt ja pingutatult kaamerasse naeratavad.


Kõik naeratajad on naisterahvad - see toob fookusesse teema: naine kui professionaalne naerataja.
Naeratamine on üks naise töödest, see on vahend, millega ta hoiab kodu koos ja ebastabiilsete kaaskodanike meelerahu plahvatusohtlikest situatsioonidest eemal.
Naeratav naine kui stabilisaator.
Aga kas ta alati tahab naeratada?
Kui tihti ta tegelikult tunneb naeratuskohustust, mitte sisemist rõõmsat naeratusvajadust?


Fotod saavad olema kõvasti üleelusuurused ja peaksid tekitama humoorika kummastuse - selliseid naerukujutisi vaadata on inimlikult lõbus, ent karikatuursuse kõrvalt peaksid nad ka tekitama mõtteid naeru kohta ühiskonnas ja eestlaste huulil. Ja naerutraditsioonidest erinevates kultuurides, nt kiipsmailingukohuslus, mis koos osade elualade amerikaniseeerumisega on meie kommetesse imbumas.

Pildigalerii


 

 

Näitusest Tartus Kunstimaja Monumentaalgaleriis 22.02 -10.03 2002
Näitusest EKA galeriis 18.03 -30.03 2002