VALNER VALME


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kuna ma olen loomult synge ja nukker, siis on vaja rõõmu tekitamisex
abivahendeid: armastus, alkohol, kultuur. Sõbrad, loodus jne.
Võin olla mõnda aega söömata ja joomata, aga mitte päevagi muusikata või
ilukirjanduseta.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ainult rõõmsaid eelarvamusi.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Kuidas te teate, et te olemas olete?

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Laengutex: yllatused, jõud, sygavus, ilu, rõõm, kurbus, raev jne.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Kiwa looming.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Kas armastus ja sex on synonyymid?

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Naeran juhtudel: B, C, D.
Naeran kui tahan.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Naer tähendab igale inimesele erinevaid asju. Atmosfääris on ka yldist naeru.

Aga rõõm?

Naised ja mehed on aegunud binaarne opositsioon. Rõõm on maailmaruumis ja
igayhe sisekosmoses naturaalselt olemas. Tuleb leida selle võti. Leidmine on
individuaalne.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei tähenda erinevaid asju.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Naerev kunstnik on lootustandev.

Kes naerab viimasena?

Ehhee, satanaa kysimus.