TUULI LEPIK


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Rõõm teha kultuuri ja rõõm saada rõõmuga tehtud kultuurist osa.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Siis peaks eksisteerima ka "kurb kunst"?

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Pole öelnudki, et tean .

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Sellist,mis tekitab hea, helge tunde, sellist, mis minuga räägib. Aga see ei tähenda küll, et see kunst peaks kuidagi spetsiaalselt rõõmus olema. Sihilikult
rõõmus kunst tekitab minus pigem masendust.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Kõik asjad, mis mulle on väga meeldinud on minu jaoks positiivselt meelestatud nt Arkaadia linnateatris.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Kui mul on naljakas või kõdi siis ma naeran - seega eneseväljendus.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Kuidas kellele, kuid üldjoontes samu.

Aga rõõm?

Samu.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Oleneb sellest, kuidas nad on esitatud, kontekst loeb.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Naerev kunstnik kui inimene, kes naerab mingil eesmärgil - et midagi naeruvääristada või öelda-näidata, olla omapärane. Nii naerda on vist üsna
ebameeldiv.

Kes naerab viimasena?

Rõngu mahlavabrik.