SIGRID SAAREP


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

See ei ole kunstiga seotud, vähemalt minu jaoks. Pigem kohtab seda
kultuuris, kõige laiemas tähenduses.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei tekita.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ega ei teagi, pigem tunnen.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Sõltub tujust, aga mitte vägivaldset. Oletan, et emotsioon peaks olema, see
võib olla kurb, naljakas, nukker......, aga mitte tige

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Valev Seina pildid, Kadri Kangilaski heintest jaanalinnud, osad naivistide
(Adelbert Juks näiteks) tööd, "Viini postmark", "Siin me oleme", Peep Puksi
dok. film "Emil"

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

A. põgenemine tõe eest - vahel
B. siiras eneseväljendus - enamasti
C. teraapia vorm - vahel
D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus - ????
G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine - mida sellest ikka välja näidata, suhtumine kas, on või ei ole

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

(kas naeruga tähistatakse asju või on naerul kui reaktsioonil tähendus
erinev?)
Vastan siis nii, et naer on reatsioon, ja küllap siis meestel ja naistel ühtemoodi, lihtsalt naerma võivad ajada ernevad asjad ja naer võib olla vägagi erinev (vabastav, itsitav, parastav, hüsteeriline, irooniline, sardooniline....)

Aga rõõm?

Rõõmus inimene on lihtsalt rõõmus, ka koer on rõõmus.
Aga ega ma ei oska arvata, mis tundeid mehed kõik endas peidavad ja mida nad
neist tunnetest arvavad

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Oleneb mis liiki naeruga on, aga ma ei oskaks seda sooliselt jagada.
Arvan, et naerev naine mõjub erootilisemalt, kui näiteks naerev mees

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Et nn autor ei võta ennast, ega maailma ebaterve, et mitte öelda haige
tõsidusega.

Kes naerab viimasena?

Ega siin nii palju naerda ka ei ole, üks kahest, kas kurat või jumal ja ei tea vist issand ise ka kelle poole tasakaal kaldub.