REELI HAAMER


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Positiivne kultuurinähe.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Üldiselt ei tekita. Vöi siis tundub mönikord pealiskaudne.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

See on sisemine tunne.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Oluline on , et kunst tekitaks mingi emotsiooni. Ei eelista ühte laengut teisele. Võin nautida ka väga kurva alltekstiga kunsti.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

-

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole. Rõõm ei pea alati väljenduma naeruga ja naer ei pruugi alati rõõmu väljendada

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Minu jaoks enamasti
C. teraapia vorm
G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ma arvan , et vöib olla nii vöi naa. Olenevalt inimese huumorisoonest,
kasvatusest, ellusuhtumisest jne.

Aga rõõm?

-

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Naerev inimene ei pruugi olla õnnelik inimene. Naerda vöib selleks, et näida õnnelikuna või ka varjata oma tegelikke motiive, emotsioone.
Ma ei suuda jäigalt lahutada meest ja naist. kuid mulle tundub, et naised naeratavad rohkem õnnest kui mehed. Mehed naeravad mingi hea nalja peale või siis kui neil on midagi väga hästi õnnestunud. Naine suudab oma lihtsat õnnetunnet kergemini naeratusse panna kui mees.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Naerev kunstnik on isik, kes tõstab ennast muust maailmast kõrgemale ja vaatleb seda siis eemalt kerge muigega. Naerdes maailma tühisuse üle.

Kes naerab viimasena?

See, kes naerab siis kui köik teised on naermise löpetanud. :)