RAIVO KELOMEES


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Sel juhul ei ole tegemist Eesti kultuuriga.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Oleneb kunstist, kuid ei tekita. Siiski,siiski... tegemist ei ole Eesti
kunstiga.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Olen tundnud. See on tunne, et ei ole muresid.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Mis "pakub" midagi. Olenemata selle "rõõmsasusest".

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Mamma Mia! Sõbrad, tegemist ei ole ometi viktoriini või eksamiga! Neid
leiab ja mitte ainult teie kunsti hulgast. Võtke Lembit Sarapuu või
Inessa Josing. Leiab ikka.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

C. teraapia vorm
G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Erinevaid. Kuid ei tõlgendaks seda võtmes, et ühe rõõm on teise kurbus ja vastupidi.

Aga rõõm?

Erinev mitte ainult naiste ja meeste vahel, vaid ka meeste ja meeste või
naiste ja naiste vahel.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Nad mõlemad tähendavad eelkõige inimlikkust, kuna loomad ei naera.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Sümblitasemel on naerev kunstnik provokaator ja kritiseerija. Naerev kunstnik kahtleb ja seab küsitavaks. Naerev kunstnik ei ole konformistlik. Naerev kunstnik julgeb ja on iseseisev.

Kes naerab viimasena?

Võitja ja kaotaja naeravad viimastena.