RAIT AVESTIK


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Tekitab mitmeid, isegi paljusid filosoofilisi mõttejadasid. Kohati kisub isegi keeruliseks. 'Kultuur' iseenesest on ju tohutute mõõtmetega…

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Äkki hakkan konkreetsest teosest selle looja rõõmu põhjuseid otsima?! Selline kunst (selle tajumine) saab ikkagi põhineda ainult tunnetel ja emotsioonidel. Kas see "rõõmus kunst" tekib rõõmsast kunstnikust või on see tekitatud vaatajat rõõmustama?!

Kuidas te teate, mis on rõõm?

See on tunnetatav. See on olemas

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Mingine laeng võiks olla kindlasti. Ei ole oluline, milline see on. Põhiloomuselt on inimene hea. Järelikult ka see laeng võiks vist selline olla. Tegelikult sünnib ju palju rõõmu läbi kannatuste jne.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Paljud lavastused tunduvad olevat tehtud suurest rõõmust. Kriitikutele need aga nii ei mõju. Siiralt olen rõõmus ilutulestike üle. Need on nii võimsad ja nii mõttetud. Eestis pole vist puhtast rõõmust palju kunsti sündinud. Saab vist olla ka kurvalt rõõmus.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Kindlasti mitte.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

MINU jaoks on see enamasti siiras eneseväljendus.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ikka vist samu.

Aga rõõm?

Rõõm on ikka üks. Ei saa olla mehe rõõm ja naise rõõm. Rõõmustada saab küll erinevate asjade üle.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei tähenda.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Aga naerev kunstnik võib siis mingiks märgiks muutuda, kui on teada kontekst. Kunstnikud tihti ka irvitavad.

Kes naerab viimasena?

See, kes kõige kauem elab.