RAINER VILUMAA


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Räim tomatis. Iphigeneia Taurises. Poiss sinises jm seesütlevad asjad.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei mingeid. Tahakski, et oleks lõbus. Mul on kurvast kunstist villand.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Kui tundub rõõmus. Või kui öeldakse. Miks ma pean alati kõike teadma?

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Vastavalt sellele, millist emotsiooni soovin endas esile kutsuda või hoopis maandada. See võib tohutult varieeruda. Aga hea võiks hakata kokkuvõttes.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Nüüd nurute küll komplimenti, ma näen teid läbi... Oh, aga neid on nii palju. Üks Kai Kaljo kevadnäitus (oli vist Kunstihoone galeriis?) jättis väga helge mulje. Toomas Altnurme looming ka. Eriti veidi varasem näitus Linnagaleriis. Ja nõnda edasi. Nii palju on olnud vahvaid ja rõõmsaid asju. Inessa iga ilmaga.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Mitte tingimata. *ohe* Sageli mitte. Aga ega nad üksteis välista ka.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Variandid A, C, D, tingimisi H.

Parema meelega ei selgita. Mis siin ikka oma hinge välja oksendada.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Üldjoontes sama, ehk väikeste nüansierinevustega. Ei viitsi sellesse problemaatikasse hetkel eriti süveneda. Pole nagu põhjust ka.

Aga rõõm?

Noh kes rõõmustab õlle või uue autojupi, kes lõhnaõli või uue kleidi üle. Aga eks inimesi ole igasuguseid.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Tegu tundub olevat hiiliva feministliku küsimusega. Eks see sõltu ka ikka situatsioonist ja kontekstist. Ma ei hakka mingeid kulturoloogilis-soorollilis-seebimullilisi teooriakonstruktsioone looma. Mitte et ma üritaksin teemat vältida.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Kunstnikku, kes üritab endale ja publikule naermist etendada või on tarvitanud dilämmastikoksiidi.

Kes naerab viimasena?

Eks ikka see, kes paremini naerab. Loomulikult.