MERLE HIIS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Rõõm kultuuris: selle sõnapaariga seoses meenub dionüüsia, karneval,
joovastus; "kultuur" iseenesest on midagi reeglipärast ja justkui (ohjeldamatut) rõõmu välistavat, kuid reeglil on erandeid.

Rõõmu eeltingimuseks on mu arust wabadus.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Eelarvamused: kui rõõm on sundimatu, siis puuduvad. Lähimineviku kohustuslikud rõõmutsemised hakkavad tasapisi ununema.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Rõõmust saan teadlikuks võrdluse kaudu; rõõm on kurbuse vastand. Aga võimalik (ning vahel eriti magus) on naer läbi pisarate.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Eelistustest võiks rääkida pikalt; mõned meenutused siis.

Muusikas sümpatiseerib erootilise "laenguga" produktsioon, Lafayette afro rock band oleks üks hea näide. Samuti kõik lõunamaine värk, mis tantsima ajab. Visuaalses kunstis puhas lisandusteta silmarõõm, s.t. hästi timmitud kujund, valgus, materjal ja värv. Aga ka siiras naivism ja isetegevuslus.

Viimasel ajal nähtud filmidest meeldis Fight Club, seal kirjeldati (minajutustuse vormis) põhjatut deprekat, aga sellise üleolekuga, et lõbus oli. Mõned filmid, milles on keskendumist ja mõttekat vaikust. Ning Nabokovit ja Muumitrolli jumaldan.
Ehk piisab selleks korraks. Kummalegi ajupoolkerale midagi.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Püüan meenutada positiivset: Olav Ehala laulud "Nukitsamehe" filmile. Priit
Pangsepa maal "Nagu linnuke oksal" on päris helge. Ave Nahkuri pildid (kui
mäletate: "Meie küla eided armastavad hapukapsast"). Merca Jääger oli kord
rõõmsalt vihane. Lastekirjandusest suur osa: Ellen Niit, Eno Raud ja teised. "Mehed ei nuta". Ja muidugi Puhas Rõõm.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

-

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Naer on rõõmsa hinge loomulik ekskrement. Ka haiguste ravi.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele samu või erinevaid asju?

Aga rõõm?

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Meeste/naiste erinevus pole silmatorkav. Naine (tahtlikult) naerab vahel
võrgutuse eesmärgil. Aga mees teeb sedasama.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Mida tähendab naerev kunstnik? Iroonilist (kaitse)reaktsiooni ebameeldivustele; harvem siirast rõõmu.

Kes naerab viimasena?

Buddha naerab viimasena pilve peal.