MART VILJUS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

1)Kui saad teada, et Kultuurkapital on sulle raha andnud

2) Rõõmsad taidlejad kultuurimajas

3) Üks sarnase nimega laulu- ja mänguselts

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekitab tunde, et tegu on millegi mõnevõrra süüdimatu ja naivistlikuga.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ei tea, aga tunnen, kui on olemas.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Üldiselt igasugust, aga mitte liialt depressiivset.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

'Lotte Reis lõunamaale', 'Mehed ei nuta', 'Roheline Muna', Marko Mäetamme pildid.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

H. Naeran siis, kui on naljakas. Paljud asjad võivad olla naljakad.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Pisut erinevaid.

Aga rõõm?

Rõõm kui tunne on sama.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Sõltub naerust. Tütarlapse koketeeriv kihistamine tähendab kahtlemata midagi muud, kui vanamehe parastav kraaksatus.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Minu meelest ei ole naerval kunstnikul rohkem sümbolitasandeid kui mittenaerval kunstnikul.

Kes naerab viimasena?

See, kellel on kõige pikemad juhtmed.