MART KALVET


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Meenuvad lustakad ja iidvanad rahvalauljad-tantsijad, kelle rahvakultuuriline tegevus paistab rõõmu pakkuvat küll ainult neile endile, kuid kelle siiras ja vahetu esinemismaneer mõjub siiski tiivustavalt (või vähemalt ajab naerma).

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Võib-olla natukene -- kui meenuvad inimesed, keda ma Reibasteks Kretiinideks liigitan. Kunstiringkondades ma nendega eriti kokku puutunud ei ole.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Kui on keskmisest parem enesetunne ja muresid pole (või ei ole meeles, et neid on).

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Üldiselt sünge ja negatiivse laenguga, aga ka väike pateetika ei tee kurja. Ma armastan komöödiaid, aga ei pea neist suuremat osa kunstiks. Minu jaoks kunstiväärtust omavad muigama panevad teosed on ikka rohkem iroonilised ja kibestunud.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Naivism on siiras ja rõõmus. Nimed ei meenu praegu.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

H. Iga psühholoog ütleks teile, et naer taandub enamasti naeruks kellegi või millegi üle -- kellegi või millegi ebaõnne või rumaluse üle. Minu jaoks on kõige vabastavam naer naer iseenda üle. Seda naudin kõige rohkem.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele samu või erinevaid asju?

Huvitav küsimus. Ei oska vastata. Natuke etinevate asjade üle naeravad nad küll.

Aga rõõm?

Rõõm on vist veidi universaalsem. Aga, nagu naergi, sõltub see pigem
indiviidist kui soost.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei tähenda.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Eelkõige ikka irvitavat, parastavat, ühiskonna või inimolemuse rumalust mõnitavat -- ja sellest üle olla püüdvat -- Loojat või Kirjeldajat.

Kes naerab viimasena?

Eelviimane inimene viimase üle -- või viimane iseenda üle.