MARI SOBOLEV


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kapitali positiivne otsus.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekitab küll, kuna tundub olevat vasteks ameerika sõnale "fun", mis tähistab
kõike mõttetut.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ega ei teagi. Pole nagu väga tõsiselt selle üle mõelnud.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Andes endale küll täielikult aru sellest, et emotsioon on
kunstiretseptsioonis väga oluline, huvitun ise pigem mõttest.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Minu arvates on kunst kui selline positiivne nähtus ja ma ei näe põhjust
sinna spetsiaalselt karda peale raputada.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

H. Oleneb olukorrast.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Vaatamata sellele, et feminismi raames on olemas naiste naeru liikumine,
arvan siiski, et samalaadset edasiviivat naeru on võimelised esile kutsuma
ka mehed. Aga võib-olla on see mingi eestlase skeptilise loomuse omapära,
ei tea.

Aga rõõm?

Minu jaoks on rõõm midagi isiklikku ja ei ole sooga seotud.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

On positiivne nähtus, välistab liigse pateetika kunstis.

Kes naerab viimasena?

No rotid ja tarakanid pidid meil siia viimasena jääma, eks siis nemad
naeravad.