MAILIS TOOMPUU


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Rõõm kultuuris on vist heameel mingi geniaalse idee üle.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Väga segane termin, seega ei ei ole eelarvamusi ka tekkimas.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

No rõõm on emotsioon, õnnetunne, ja olen seda lihtsalt tundnud ja näinud teisi inimesi ja loomi rõõmu tundmas. Kirjutan magistritööd naerust ja rõõmust, nii et tean ka mida suured pead sellest mõelnud on.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Mulle meeldib kõrge emotsionaalse intelligentsiga kunst(kultuur).

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

* film "Viimne reliikvia"
* film "Kevade"
* film "Mehed ei nuta"
* film "Siin me oleme"
* film "Vallatud kurvid"
* film "Toomas Nipernaadi"
* film "Põrgupõhja uus vanapagan"
* film "Hullumaja"
* film "Keskpäevane praam"
* kõik Andres Söödi filmid
* kõik A. Gailiti raamatud
* A.Kivirähki "Rehepapp"
* kõik U. Masingu raamatud
* ENE
* ansambel "Lindpriid"
* Jazzkaar
* Viljandi pärimusmuusika festival
* Pärnu antropoloogia-ja dokfilmi festival.
* Pimedate ööde festival
* ansambel Heidi Tamme & Valter Ojakäär ja "Üks väike laul oli rannas maas"
* kõik minu perfoomantsid, näitused, filmid, webilehed, joonistused, netiprojektid.
* saade AK
* saade Teletaip
* saade Tähed muusikas
* jne

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei. Rõõm on rõõm ja naer; naer on, kui keegi naerab. Üks on seisund ja emotsioon, teine on tegevus.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

*Vaba naer on ehe isikuomane väljendus, sügavalt vaimne koondumus sellest kõigest, mis naerjas on head, viiv, milles ei ole kübetki kurjust, mille kestel inimene on vaba reeglitest, kompleksidest, eelarvamustest ja iseendast. Kes rõõmu hindab üle kõige, suudab seepärast oma mina unustada ning siis alles on võimalik kedagi armastada (Uku Masing).Sel viivul on naerja sisuks puhas teadvus, rahu, tõde, armastus ja õndsus.
Mitte, et naer suudaks kolmandat maailmasõda ära hoida, sest naer eeldab ikkagi kasvõi mõne piisa suurust heatahtlikkust ja mõistatahtlikkust ja olemuslikku oskust oma nabast kaugemale näha.
Tõenäoliselt johtuvadki vägivaldsed lahendused sellest, et inimestel on liiga palju aega, millest tuleb, et nad ei suuda rõõmustada väikeste asjade üle, millest tuleb, et neil on igav ja et nad muutuvad lõpmatus kohustuslikuna näivas tüütuses depressiivseks, mis on alati agressiooni põhitingimus
Aga vähe on neid asju, nagu naer, millega võib lõpuni rahule jääda, mille puhul ei jää kripeldama vajadus jälle ja uuesti ümber teha, siit-sealt terviku huvides parandada, millesse ilma kahtluseta uskuda.
Nii palju, kuipalju leidub inimesi, on erinevaid naere, naerus on isiksuse tegelikkusmudel. Naerud on kõige keerulisemad eneseväljendused ning enamasti inimesed neid ei suuda lugeda (Uku Masing).Kui naeru võrrelda kujuteldamatu tihedusega algainena, millest ühe hüpoteesi järgi peale suurt pauku olevat tekkinud Universum, siis on naer ausalt ja kompromissitult lahti mõtestatuna või lahti tunnetatuna täiuslik positiivne idee; iseseisev, autonoomne oma elu elav organism, loominguline väljendus. See, kes seda suudab, ei kasuta enam puiseid sõnu tunnet väljendamiseks. Ehk tuleb kunagi aeg, mil koguni mõtted palju selgemiini ilmnevad naerus, kui sõnade varal (Uku Masing). Naer on looming, kriitiline, analüüsiv suhtumine teadmistesse ja reeglitesse, vaimu sissepühitsemine.
* Naeru vastand on hirm, läbi ajaloo kõigi diktaatorite peamine relv, kuid rahuliku hinge hiljuke naer tühistab hirmu, hajutades selle suitsuna olematusse (Umberto Eco).
Levinud eelarvamuse kohaselt on naerjad kerglased ja pealiskaudsed inimesed. Kuid naer on tähtis ja tõsine asi. Naer ei saa olla hukkamõistetav, kuna aitab jõuda tõeni. Läbi naeru filtri väljendatuna jõuavad tõde ja appikarjed kergemini adressaadini, jõuavad lähemale ja mõistetavamatena. Nii on naer mõtlev konstruktsioon, mis on võimeline genereerima uusi mõtteid. Seda mitte vana välja naerdes, vaid vana analüüsivana sellest välja kasvades. Just seetõttu, et reegleid kasvõi alateadlikult tunnistatakse, saavutab nende eiramine koomilise efekti. Naer pole tunnustatud seaduse ohver, vaid selle otsene ja teadlik kriitika.
Ka suurvaimu ja filosoofi Voltaire’I iseloomustab üleva valgustusfilosoofia ühendamine groteskse tõsieluga. Juri Lotman on selle kohta kirjutanud, et "just see, kes peab ülimaks Mõistust ja Harmooniat, kelle teadvus kannab endas sügava vaimsusega mõtestatud Elu üllast ideaali, märkab eriti, kui absurdne on harjumuspärane tegelikkus, kui rumal ja solvav on maailm, mis nii paljudele tundub olevat "normaalne". Kuid selleks, et lugeja sellesse maailma ei satuks, peab talle sinna ukse avama filosoofist vaatleja, kes juhib teda inimelu hullumajas, nagu Vergilius Dantet Põrgu ringides. Ja lõpuks leiab hämmastunud lugeja, et arvates end viibivat kõverpeeglite fantastilises kuningriigis,õppis ta tundma iseenda elu, ja seirates selle kaoseriigi ekstravagantseid elanikke, vaatas ennast peeglist".
Kui alates hallidest aegadest, kui inimene veel loomade ja lindude keeli mõistis, on oma traagilisuse säilitanud universaalsed situatsioonid, nagu surm ja piinamine, siis naeru puhul erineva taustaga inimesed ja erinevad rahvad ei pruugi üksteist mõista. Seepärast avab naer võõraste kultuuride antropoloogiat. Nii nagu rahvad räägivad erinevaid keeli, on kindel, et ühe rahva olemus väljendub selgemini tema naljatasandil, kui seadustes.
Naerus on ka midagi loomalikku, sest naerja on tabula rasa, õnnis mitteteadja sel hetkel ning kasvõi murdosa kestel viivust samastub jumalikuga. Kuigi naeru peetakse loomariigis ainult inimesele omaseks, sest kassi nähakse sagedamini aru pidamas kui nutmas või naermas (Miguel de Unamuno), on populaarteaduslikus etoloogias läbi vilksatanud tõdemus, et looma mängulust näitab kõrgemat intelligentsi, kui tema sellepoolest tagasihoidlikumatel liigikaaslastel.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Misse kellegi arvates on, sõltub indiviidi teadmistest, kogemustest, ootustest, temperamenditüübist jne, aga mitte soost, ma arvan.

Aga rõõm?

Sama

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Rõõmsameelset, head ja intelligentset kunstnikku.

Kes naerab viimasena?

Väike Nõid