MAARJA MEERU


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

"Rõõm kultuuris" assotsieerub positiivsete emotsioonide otsingutega näitusel, muuseumis, teatris jne...

Mis peaks kas suuremal või vähemal määral (minu jaoks) leiduma kunstis-kultuuris.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei tekita.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Tunde järgi.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Eelistan neid "teoseid", kus on ühendatud erinevad emotsinaalsed tasandid, informatsioonid, vaatenurgad. Aga ka lihtsaid, näiteks olen veendunud,et "puhas rõõm" on hea asi - siiras.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Pole eriti kursis etenduste ja näitustega, aga näiteks kontserdid Leigo järvel.
Varasemast ajast mäletan minus siiani positiivseid emotsioone tekitavaid
etendusi "Peeter ja Tõnu", "Hei, Luciano!"(Ugala)- kindlasti on neid veel teisigi.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

...on kahtlemata siiras eneseväljendus ja samas ka teraapia vorm (mitte
teadvustatud- aga teaduslikult kinnitatud). Ja alati võib olla ka midagi muud.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Oleneb olukorrast.

Aga rõõm?

Ei usu.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Symboli tasandil mitte, aga kui pikemalt moelda,siis on ju erinevus olemas kyll.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Ei otsiks selles negatiivset tähendust.

Kes naerab viimasena?

See, kes arvab,et tal on hästi läinud.