LEELO LAURITS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Esimese hooga (enne kui jõuad mõtlemagi hakata) kangastub silme ette
tantsiv-laulev-mängiv pärismaalane.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei tekita.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Kuidas me teame, mis on valu? Sarnaselt tunneb ka rõõmu ära.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Üldjoontes igatsuguse laenguga - peaasi, et ikka oleks LAENG.

Nautimis- ja tarbimiseelistused ripuvad ära enese hetkeolust.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Eesti kultuur on siiralt rõõmsaid või positiivselt meelestatud asju täis - mõni leiab rõõmu (ja siira positiivsuse) koomiksitest, teine Karavanist, kolmandas tekitavad sellised rõõmud ja siiras positiivsus tülgastust. Mu arusaamist mööda on rõõmsad hirmus paljud asjad: näiteks Toomas Kalve pildid, palju Laurentsiuse asju, Contra luuletused, tõlkija tõlkimisrõõm (näit Amar Annuse 1001 öö tõlge), kirjaniku kirjutamisrõõm (sõltumata sisu rõõmsusest või sellest, kuidas hindan kirjandusteost kui tervikut - näit Jaan Krossi Tahtamaa), vanaema kootud sokimuster, eelmise Eurovisiooni võidulaulu esituspakend, Mati Undi lavastuses
Meister ja Margarita, mis iganes. Ja nii edasi, lõputult.
Ehk mis öelda tahan - rõõmu või positiivsust kunstiteoses näen pigem
subjektiivselt ja isiklikult - kõik, mis aitab endal olla, mõelda etc, kuulub igal juhul rõõmu alla.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole. Rõõmu saab kogeda ka siis, kui naeratuseraasugi kusagilt välja ei pigista - näiteks, kui nii töö- kui armuelu korraga sassis on, kuid ikka võid selle sees äkki aduda, et tunned olemisest üleni rõõmu.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Enamasti vist nauding.
No ei naera ega naerata, kui ümber toimuvat (või enda mõttekäiku või
assotsiatsiooni) ei naudi, mistahes kombel siis.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Aga rõõm?

Ei tea, aga arvan, et olemuslikult ikka samu asju, kuigi ilmselgelt naeravad ja tunnevad inimesed rõõmu väga erinevaist asjust.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Oleneb, kas ta üldse teab ja tunneb, mille üle või millega seotult naerab. Ja kuidas - vaimukalt, labaselt etc, etc, etc.
Üldiselt tähendab naerev kunstnik, kelle naeru (või rõõmu) ma respekteerin, olemisjõudu ja -tarkust.

Kes naerab viimasena?

No, sel küsimusel ei ole naeruga üldse mitte mingit pistmist, eksole.