KRISTIN KALAMEES


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Värvilised seinad, hipide laulud, isetegevusõhtud, lilled, maalimine ja filmimine [:)] jaa-nii-edasii

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei tekita.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Olen ju rõõmustanud :))

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Sellist, mis ei võta ennast surmtõsiselt, aga ikkagi sisaldab palju.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Mäetamme "Diabogeeried" ja see, kus (keegi), Kawasaki ja Honda maitsevad muna.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole mitte.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Siiras eneseväljendus - sellepärast, et nii mõnegi siira asjaga kaasneb naer.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ei tähenda.

Aga rõõm?

Ka mitte.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei tähenda.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

See, kes ei pea vajalikuks endast välja punnitada ja põdeda seda, mida ta teeb,
vaid teeb oma tegemisi loomulikult ja kergelt.

Kes naerab viimasena?

:-))))))))))))))))))))))))