KIWA


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Umbes et kultuuri sisemise loogikaga on kõik asjad korras ja asi areneb just täpselt nii oodatult või ootamatult kui vaja edasi.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekib eelarvamus, et jutt käib minust.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Teen palju kivi.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Eelistan plaadifirma "mille plateaux" (tuhat platood) toodangut. Nimi peaks ütlema, mis laenguga muusikaga on tegu. See on ikka emotsioonidega ka seotud.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Jüri Arrak "Panga-Rehe jutud"
Toomas Vint "Mäng"
Kaspar Jancis

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Jahei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Viimasel ajal enamasti morbiidne irvitamine, kui sinna juurde kuulub rõõmu, siis kallutab see eelmist vastust ei poole.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Androgüünidel on see rangelt omavaheline asi.

Aga rõõm?

Ei tea.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Sümbol on kirjeldav märk, ikoon kujutav märk. Sümboltasand edastab seega ainult kirjeldust.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

-

Kes naerab viimasena?

Mis küsimus eelneb vastusele "surm"?