KATRIN KIVIMAA


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

RÕÕMSAID ASSOTSIATSIOONE

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

EI

Kuidas te teate, mis on rõõm?

KUI SUU KISUB KÕRVUNI JA INIMESED TANAVAL VAATAVAD

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

NAUTIDA: MELANHOOLSET, KOHATI SENTIMENTAALSET ISEGI
VAADELDA JA ANALÜÜSIDA: HUVITEKITAVAT
TARBIDA (OMADA): POSITIIVSEID EMOTSIOONE TEKITAVAT

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

MARE TRALLA TÖÖD TULEVAD KOHE MEELDE, SEST NEED ON LAUSA NALJAKAD JU...

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

EI OLE TINGIMATA

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

NAUDING JA KIIRGAMINE

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

POLE VAHIMAT AIMUGI. EI OSKA MEHENA NAERDA SELLES ELUS JA EELMISI EI MALETA

Aga rõõm?

VAATA EELMINE VASTUS

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

MITTE TINGIMATA

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

ÕNNELIK LOOJA. AGA ÄKKI NAERATAB HOOPIS KAAMERALE -- REKLAAM? MÜÜGITRIKK?
OLENEB KUNSTNIKUST. TEGELIKULT OLENEB KA NAERATUSEST

Kes naerab viimasena?

MINA. AGA MITTE KAHJURÕÕMSALT. MULLE LIHTSALT MEELDIB NAERDA.