KARIN PAULUS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Õnn, rõõm, hea tuju. Veidi iseeneselegi häirivalt
Tuleb kohe meelde ka Bahtin karnevalisatsiooni ja naeruga. See on öka

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

-

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Rõõm on helgus, mõnu jne. Selline ühtaegu hea ja naljakas tundmus valdab mind hetkel seoses laste ootamisega pea terve päev

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

See sõltub suuresti meeleolust ja taiese "tasemest". Teos peab "liigutama".

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

-

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Kohati.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

H.
Naer ei ole teadlik, naer tuleb iseenesest, kontrollimatult. Naer on seega aus. Naer on tõde, võiks pateetiliselt öelda.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Pigem naerab iga inimene oma naeru. Naer on päris sinu oma.

Aga rõõm?

Sama on lood rõõmuga.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Headust.

Kes naerab viimasena?

Buda või?