KALLE KLEIN


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Helgeid ja päikeselisi.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekitab küll. Positiivseid.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Tunnen seda siis, kui rõõmus olen.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Eelistatavalt positiivsega. Aga kui see on hea kunst, siis võib ka negatiivsega.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Naksitrallid.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Enamasti.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Variant B. Kui naer pole siiras, siis ei ole ta naer, vaid irvitus, muie vms.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

See ei sõltu soost, vaid intellektist ja karakterist. Aga on ka sügavalt
soospetsiifilisi naeru põhjustajaid.

Aga rõõm?

Sama.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Ilmselt on ta enda ja maailmaga rahul.

Kes naerab viimasena?

See, kes on viimasena alles jäänud.