JARMO KARING


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kõige esimene mõte oli, et tegemist on mingit liiki rahvakultuuriga e. folklooriga.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Minus küll. Sest see sõnapaar "rõõmus kunst" on minu jaoks pigem reklaamlause kui mingit sügavamat tähendust omav lause.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ma arvan, et tean, mis on rõõm. Vähemalt tean, mis mulle rõõmu pakuvad, valmistavad.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

See söltub eelköige minu tujust ja vajadusest. Esmalt ma eelistan kvaliteetset kunsti, kus inimesed teavad mida nad teevad ja miks nad seda teevad. Stiililiselt eelistan rohkem analüüsivamaid, ja füüsilisemate parameetritega tegelevaid kunstiharusid, nt tants, teater, installatsioonid, performance'id, aga ka heal tasemel olevaid meelelahutuslikke show-etendusi.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Eesti animatsioon on pakkunud pos. emotsiooni, Mart Kangro ja Raido Mägi poolt ettekantud tantsuetendused "Soolod", osad muusikalid ("Tants vampiiridega", "Risk"), arhitektuurinäitus "Maja 2000" .

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

-

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

B;G
Aga mis mud see naer siis on?

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Erinevaid asju, sest asjad, nähtused, situatsioonid on erinevad. Kuid harilikult, ma arvan, naerdakse ikkagi samade asjade üle.

Aga rõõm?

Minu jaoks on see väga isiklik. Arvan et ka teiste jaoks, me tunneme ju erinevate asjade üle röömu ning kui juhtub, et need kattuvad, siis on rõõmu ju topelt.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ja-ei.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Irooniat publiku üle.

Kes naerab viimasena?

Targem.