HANNO SOANS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Eelkõige ahistust. Võib olla esmalt seetõttu, et selles sõnapaaris kõlab kaasa freudi "ahistus kultuuris". Aga kindlasti ka selle tõttu, et igasugused deklaratiivsed üleskutsed õnne ja rõõmu teemadel on mind alati oma õõnsusega hirmutanud. Võtke kasvõi see õnnelubadus ameerika konstitutsioonis "the pursuit of happiness", mida igale kodanikule võõrandamatu õigusena tõotatakse. See on kulturoloogiliselt väga magus teema. Ma ei oska kollektiivset õnne ja rõõmu vaadata muidu, kui läbi utoopia trellide.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

-

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Instinktiivselt.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Pole minu jaoks primaarne kriteerium, kuigi kunstnikuna meeldiks eriti
hullumeelselt happy autoripositsioon.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Kundase "Maasikasööjad" tulevad meelde ja Marko Raadi "Esteetilistel
põhjustel".

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Minu jaoks on naer enamasti kas põgenemine tõe eest või siiras eneseväljendus. Need kaks ei tarvitse ju teineteist välistada.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele samu või erinevaid asju?

Aga rõõm?

Ei saa lõpuni välistada võimalust, et naer ja rõõm võivad ühel hetkel mehele
ja naisele tähendada ka samu asju...

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Minussegi on programmeeritud hulgi eelarvamusi tootvaid Kulturgestalt-e .
Naerev Buddha seostub mul paratamatult enne mehega kui naisega. Katsun
endale võimaluste piires sellest aru anda.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Väga keeruline, raskesti käsitletav autoripositsioon, hulgi banaalsuslõkse, aga mõnel erakordsel juhul seda huvitavam.

Kes naerab viimasena?

Käisin hiljuti rootsi skulptori Dan Wolgersi näitusel. Wolgersil on siiani õnnestunud naerda viimasena.