ERKI KANNUS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Seda osa kultuurist mida saab vaadelda kui institutsioneeritud (institutionalised), nagu seda on näiteks religioon, ma vastandaksin rõõmule.
See on liiga asjalik ja reeglitega piiratud, et sinna selline anarhistlik nähtus, nagu rõõm, mahuks. Kuid kultuuris, kui inimteadvustes arenevas olendis/nähtuses on rõõm lahutamatu.
Seega on olemas asjalik kultuur ja rõõmus kultuur. Nad arvatavasti kattuvad
ja segunevad teatud olekutes ja siis saaks ehk öeldagi, et rõõm kultuuris.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Pigem rõõmutu kunst tekitab kahtluse.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ma ei tea, mis on rõõm. Aga tean, k u i on rõõm.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Eks ikka rõõmsat.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Signe Kivi

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Siiras eneseväljendus ja teraapia vorm. Esimesel juhul käitun ise selliselt. Teisel juhul usun teaduslikke uurimusi, mis väidavad seda. Lisaks on naer ka kindlasti väga oluline suhtlemisvahend.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ei usu, isegi kui nii väidetakse.

Aga rõõm?

Sama lugu.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei. Kõik sõltub vaid sellest, mis naerma ajab.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Naerev kunstnik sümboliseerib aga autorit, kellel on lõbus.

Kes naerab viimasena?

Viimasena naeravad need, kel¹ on nalja mõistmisega raskusi.