ELIN KARD


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kõhklevaid ja kahtlevaid. Kõrgkultuuris ilmselt harvaesinev loodusnähe. piisavas koguses tekkimiseks vajalikku siirust ja rikkumatust leiab arvatavasti rahvakunstist. mis viga rõõmust rõkata, kui maúakese käed koovad & küpsetavad, hoolimata miljonist ringiluuravast diskursusest jms.
Ülim professionaalsus võiks samuti ehk esile kutsuda "rõõmu kultuuris".

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Lähtuvalt lapsepõlve sattumisest kollektiivse mälu ja selle manipulatsioonivahendite ajajärku, siis eelarvamuslikke kaitsereflekse. Artekis pidi ka "rõõmsat kunsti" tekitama, Orwellile oleks ehk huvi pakkunud...
Keenia rituaaltantsud on ka üsna "rõõmus kunst", kui ainult visuaaliga piirduda.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Kuuldused minu rõõmualastest teadmistest on tugevasti liialdatud.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Äraspidise laenguga "rõõmsale", ehk depressiivse, morbiidse, ängistava, hirmutava, reinkarnatiivse, nekrofiilse, abjektiivse, destruktiivse, seksuaalse "jt.patoloogiad" laenguga.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Et mängime viktoriini...mõned helged hetked ehk isegi leiab...Mäetamme "staar", Laamanni "maksimaalsed", Jaan Oadi maalid, Mudisti "kevad keilas". Lähiajaloost "tekstiilikunsti viimane sõna" mahub ka ära.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ärge nüüd minge isiklikuks... Kas peaks? Aga "tung" ja "torm" teie jaoks?

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

A- üritan jätkuvalt iseenda üle naerda, kes siis ikka tõde tahab tunnistada...
H- reservis

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Hiiliv feminism... Ripub ära ilmselt naerust, mehest, naisest ja asjadest. Liiga
isiklikust kogemusest lähtuv, et saaks tähistada.

Aga rõõm?

vt.eelmist

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Millised on ülejäänud pakutavad tasandid, muutmaks mehi & naisi naervateks asjadeks?

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Sellel intrigeerival tasandil naerust vappudes on tal iseendaga piisavalt tegemist
ka ilma minupoolse tähistamiseta.

Kes naerab viimasena?

Sügavalt ükskõik. Ilmselt mõni küünik.