ELE PRAKS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Ei tekita nagu üldse eriti mingeid assotsatsioone. Kui siis ehk häämeel,
kui vahel ilmneb mingit kultuuri rohkem kui oodata oli, meeldivalt palju.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Ei tekita, või kui siis, et siin hakatakse müüma midagi, et happiness lõhnab
puhastusvahendi värskusest.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

No seda lihtsalt igaüks teab juba sündimisest saati.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Inspireeriva laenguga.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Midagi eriti rõõmsat ei meenu hoobilt, ei hakka siis tuulama ka, aga küllap
neid on.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Minu jaoks - B ja C ja vahel G ja noh võibolla siis vahest ka H, aga mis
siin ikka seletada

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Samu.

Aga rõõm?

Oleneb, mida rõõmu all silmas pidada, aga üldiselt ikka samu.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju? Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Uhh, what a question! Oleneb ikka asjaoludest: mehest, naisest, naerust,
kunstist...

Kes naerab viimasena?

Ot kuda ja znaju.