DAGMAR KASE


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

"Rõõm kultuuris" võib olla naljakas, naljakas ei ole sama mis rõõmus. Rõõmus seostub sõnadega- lapsikus, mittemidagiütlevus, ... naljakas võib olla lahe, rõõmus üldjuhul seda aga pole. Minu hoiak tavaliselt sõnapaari "rõõm kultuuris" puhul on- idonotcare.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekitab küll. Vt.eelmine. Naiivsus, lapsikus, ... võib olla ka hästi lahendatud, seda kohtab aga väga harva. Üldjuhul - ei meeldi, ei huvita. Pole minu jaoks.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Minu olemus laulab

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Depressivset, melanhoolset, "haiget", mõtlemapanevat, sürrealistlikku, ...

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Kas ainult "rõõmus" võib olla positiivne?

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei. Jah.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Minu enda jaoks on see eelkõige B- hea tuju jne. Sobib ka H- mitmed erinevad põhjused.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele samu või erinevaid asju?

Aga rõõm?

Erinevus eelkõige ikka inimestes. Mehed ja naised võivad naerda samade asjade üle, samas ei pruugi nad seda teha.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei. "Naerev mees-naerev naine" toovad silme ette pildi a la vahitorn. Naeratav naine, naeratav mees, naeratavad lapsed, naeratavad lambadki olemas.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Naerev kunstnik- julgeb olla see, kes ta on. Ütleb seda, mida tahab. Tteeb seda, mida tahab. Ükski teema pole püha.

Kes naerab viimasena?

Oleneb kontekstist. Võid ise naerda. Kasvõi iseenda üle.