ANZORI BARKALAJA


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Rõõm kultuuris?

Esimesena seostub kultuuri elujõulisus. On selline väjend nagu "tegemise mõnu", mis kajastab rõõmu tegevuse üle. Sellega seostub täisväärtuslikkus, ettekujutatud ideaali tajumine kohalviibiva jõuna ning tegevuse veenvus nii endale kui ka ümbruskondsetele. Seda olukorda saab sõnastada ka väe juures/sees/ümber olemisega. Vägi annab elujõu. Siia kuulub ka ilu.

Teine seosepilt on seotud loovuse ja hoolivusega.

Kolmandaks kangastuvad mälus Valdur Mikita raamat "Äparduse rõõm", Mika Valtari "Turms, surematu", J.R. Tolkieni "Kääbik" ning riburada paljud muud teosed, mis kangesti tahaksid nüüd siia ennast paika panna aga mille nimetamine võtaks kõvasti ruumi.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tekitab küll. Rõõmsat kunsti tehakse üha vähem. Loodan, et elu purustab selle eelarvamuse.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Maks tunneb, süda ütleb.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Mulle ei meeldi tootmis-tarbimissuhe. Muus osas piiranguid pole, kui kunsti või kultuuri eesmärk on inimese ahistusseisundi vähendamine.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

O. Lutsu "Kevade", mf. "Siin me oleme", eesti multifilm, Reti Laanemäe graafika, õe ja vendade Johansonide laulud, Hillar Metsa ja Rohke Debelakki "Hilarious Estonia", Kivirähu "Rehepapp", Vetemaa "Krati nimi oli Peetrus", Navitrolla pildid, puisniidud, nõukogudeaegsed laulupeod, risosoorium "Roheline Muna", laste rõõmsad silmad...

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole, enamasti on vaikne, seestpoolt kiirgav rõõm isegi õnnestavam.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

B, C, üha rohkem ka E.
Naer on reaktsioon millelegi. Isiklikult eelistan ma siiraid reageeringuid. Sellest B.
Naeru tervistavat mõju on näidanud isiklik kogemus. Ka teadusemehed läbi aegade kinnitavad naeru kasulikku mõju. Sellest C.
Siiras naer on puhta rõõmu olemasolu ning ahistuse puudumise üks väljendusi. Üha leviv kasumimajanduslik maailmavaade ahistab inimese vaimu teel puhta rõõmu allikate juurde. Üha rohkem inimesi lepib sellega. Sellest E.

P.S.
Naer on väe indikaator. Samas tuleb mängu eetika küsimus, kuivõrd mulle pole üldse ükspuha, kuidas väge kasutatakse. Sellest ka H.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Oma pinnapealsetes avaldusvormides tähendab naer iga inimese puhul erinevaid asju. Ka kultuuriti on naeru taustad erinevad. Seega pole vahet kas tegemist on naise või mehega.

Aga rõõm?

Samad sõnad, mis eelmise küsimuse puhul.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Kõik sõltub sellest, millises kontekstis see sümbol avaldub. Mälupildist jookseb läbi karikatuuriseeria naervatest ürginimestest. Mees naeris siis, kui naine nuttis ja vastupidi. Ma ei usu, et ürginimesed olid nii primitiivsed, kui selline
vastandamisprintsiip.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Sama, mis valgustabloo "kinnitage ohutusrihmad" reaktiivlennukis. (Juhul kui tegemist on loojaga).

Kes naerab viimasena?

Loodan, et oma elutee lõpul teen seda mina. Soovin sama teistelegi.