ANDRUS JOONAS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kultuur on teadupoolest tegelemine asjadega millega meil pole absoluutselt mingit tegemist.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Rõõmus kunst ei tekita eelarvamusi, muidugi rõõmu võib tunda erinevatest jne ja tuhandest erinevast jne

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Ei oska vastata

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

-

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Kõik minu kunstiteosed

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Naer võib olla kõike seda (põhjendama ei hakka)

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ei tea, peaks nagu tähendama, vähemalt selles, mis meestes ja naistes ühist on.

Aga rõõm?

Sama

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Oleneb, kus nad naeravad, ja miks, ja oleneb, mis kaupa müüakse ja kellele.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

-

Kes naerab viimasena?

See, kes ellu jääb.