ANDRES KÕNNO


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Selline hästi üldine määratlus, mis peaks tähendama mingisugust keskmist
ettekujutust sellest kuidas ollakse rõõmsad (no umbes nii, et jaapanlased
naeravad ainult pimedas kinosaalis ja soomlased peale poolt liitrit viina, eestlased.. jne..). Kultuuriliselt määratletud rõõm on konventsionaalne elik siis tranditsiooni kujundet. See tähendab: reglementeeritud ja normatiivne.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Rõõm on lõbu >> s.t kui kunst pole tehtud lõbu pärast siis on mingi jama, pseudo.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Rõõm on millestki >> rõõm on siis kui millestki on hea olla. Puhas rõõm on
puhas egoism, rõõm iseendast.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Oioi. Mulle meeldib siis, kui targad kunstnikud on heas tujus.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Tuletasin meelde, täitsa mitu tuli.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

Naer on selline emotsioon, mis võib peegeldada nii hirmu, segadusesolekut,
head tuju jne meeleolekuid.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Mingit vahet pole, naer tähendab alati niikuinii erinevaid asju.

Aga rõõm?

Samamoodi.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Jah, aga ma täpselt ei tea, mis asjad need on.. s.o. umbes nii, et hommikuti on
meeshääl raadiost parem kuulata, aga telekas on naisdiktorid alati lahedamad.
(Aga samas, meil vist hommikuse naishäälega raadiot ei ole, nii et krt. seda
teab.)

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Vaata vastust küsimusele nr. 2.

Kes naerab viimasena?

Viimasena naerab see kellel juhe kõige pikem.