ALLAN KRESS


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kordaminek (läheb korda).

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Veidi, vist. Vast, et - eluterve (lihtsamalt) või et igalpool-igatasja-ja muidu olija,tegija-tüüp (see lähtub eelkõige konkreetsetest inimestest, keda siis tean mingil määral)

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Loodan siiralt aimavat.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Elutervet... siiski vist positiivset (see võib ka kurb jms.olla); atmosfääritihedat, "teiseplaanilist". (Vastandina meenuvad eelkõige KUNSTID filmivallast, kus püütakse... eelkõige vist muljet avaldada viisil/asjus/jne., mis endale sisimalt korda ei lähe.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Juhan Viidingu luule ja laulud, Lembit Petersoni lavastused Theatrumis,
(läheb vist liiga teatrikeskseks), Mikiver, "Tango" (Unt Noorsooteatris),
"Emigrandid" ja "Kontrabass" Vanalinnastuudios. Neid tuleks, aga see läheb
liig spetsiifiliseks.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei, aga ka Jaa. Raske üldiselt kirjeldada.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

A; B; C, mis teinekord seotud D-ga (millest väljumisel võib esineda vaimne
pohmell); E???-ka seda vist, ei tea; F vahel ja veidi, kuid sel juhul sageli
rohkem arguse ilming; G...näitamine?, meeldib sohkem spontaansus; ilmselt ka
H.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Ei tea. Vist, vahel. (See lähtub sageli ka positsioonist)

Aga rõõm?

Vähem, vist.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Ei. Varjundite-tähenduste seosed-põhjused vahel küll.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Ilmselt miski kriibib.

Kes naerab viimasena?

Ei tea.