AINO SEPP


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Yin, naer, tants, tsirkus, vabadus

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Olen ette positiivselt häälestatud. Parimad ettevõtmised on tavaliselt lõbusa, mittetõsise koosviibimise vili.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Rõõm on tunnetuslik, nagu armastus. Samamoodi, kui lihtsalt tead, et oled armunud, tunned ka rõõmu kohe ära kui seda kohtad.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Ei saa üheselt vastata. Sõltub enda meeleolust. Aga vingu-kunstist on mul vist lõplikult kõrini.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Riho Undi filmid. Ansambli "Genialistid" toodang.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Ei ole, nad on õed.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

H. midagi muud.

Naeru tähendus ja tunne, millest see tekib ja mida see tekitab sõltub olukorrast, kontekstist, ajast, naerjast ja naerust enesest.
Naer võib olla nii üht kui teist või mitut korraga.

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Loodan, et samu,

kardan, et mitte.

Aga rõõm?

Naiselik rõõm on vallatum, ohjeldamatum. Sellel on sageli ohtlikud tagajärjed. Rõõm on üleüldse yin

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Jah. Naerev mees on võitja või isegi iroonia sümbol. Naerev naine võib olla mida tahes.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Ei oska vastata.

Kes naerab viimasena?

Autor.