AGUR KRUUSING


Milliseid assotsiatsioone tekitab teis sõnapaar "rõõm kultuuris"?

Kahtlusvärinaid. Igatahes ei usu enne, kui näen.

Kas "rõõmus kunst" terminina tekitab teis eelarvamusi? Kui, siis milliseid?

Tegelikult ei tekita, kuna rõõmsat sõnumit kandev on enamus kunstis.
Õudusi tekitab kultuur ...katel.

Kuidas te teate, mis on rõõm?

Tunnen ära.

Millise emotsionaalse laenguga kunsti (kultuuri) eelistate ise
vaadelda/analüüsida/nautida/tarbida?

Head kunsti ja teisi kultuuriilminguid. Sõna hea vastab minu
ettekujutusele heast ja hea on harva rõhuva emotsionaalse laenguga... Tsiteerides blondi; kas kõnetab või ei kõneta.

Tuletage palun meelde siiralt rõõmsaid ehk siis positiivset
meelestatust kandvaid (kunsti)teoseid eesti kultuurist!

Mina ise. Ja veel mõned asjakesed. Üldiselt ei saa neid iseloomustada
sõnaga fun. Viimane elamus oli see film. Pimedusestantsija või mis selle
nimi oligi. Ai! See ei ole eesti oma. Aga siit nt. Köleri maal tüdrukust ja
koerast puu all.

Kas "rõõm" ja "naer" on teie jaoks sünonüümid?

Rõõm ja naer ei ole sünonüümid. Lollus on vahel vägagi naljakas, aga
rõõmustavat ei ole seal midagi. Teie poolt pakutavas valikus ei olnud ühtegi
õiget vastust. Rõõm on emotsioon, naer reaktsioon. Neid põhjustavad erineva
iseloomuga asjad.

Kas naer on teie jaoks enamasti

  A. põgenemine tõe eest

  B. siiras eneseväljendus

  C. teraapia vorm

  D. purjusoleku ehk vastutusvõimetuse väljendus

  E. anomaalia

  F. rumaluse ilming

  G. positiivse ellusuhtumise välja näitamine

  H. midagi muud

Palun selgitage oma valikut.

-

Kas teie arvates tähendab naer meestele ja naistele
samu või erinevaid asju?

Naeru kindlasti. Aga kas põhjust?

Aga rõõm?

Sama vastus, asenda sõnad.

Kas naerev mees ja naerev naine tähendavad sümbolitasandil teile erinevaid asju?

Mis on sümbolitasand? Naerev mees on naerev mees. Naiste kohta ei julge
nii kindlalt väita. Puudub kogemus olla naerev naine.

Mida naerev kunstnik (ehk autor) teile sümbolitasandil tähendab?

Autoritel on enamalt jaolt ikka nutt varuks. Äkki ta sai kulkalt raha?

Kes naerab viimasena?

See, kes ellu jääb.