näitus linnagaleriis!


Naiskunstnike Laulu- ja Mänguselts PUHAS RÕÕM
koosseisus
Piret Räni, Kristel Sibul, Jane Suviste, Hello Upan, Ivika Kivi ja Eve Kiiler
näitusel
Tallinna Linnagaleriis 27. juuni—8. juuli 2001

puhas rõõm

Avamisel multimeediaprogramm „Oma nägu” ja nupumäng "Reis ümber näituse".
Lõpetamisel skulpturaalperformance Kaarli puiesteel „Lihtsad monumendid” (ainult ilusa ilmaga!)

eraldusjutt
väljanäitusel on:

fotoseeria „NEW LOOK e. Parem nägu <–> oma nägu”
installatsioon „Sa vöid mulle haiget teha”
Puhta Rõõmu tegevust edastav fotoseeria „Puhas Rõõm”
ja võimalus vaadata meie videosid "Miimika edasijõudnutele", "Selfportrait", "White Wedding", "lost paradise" ning "Kontsert".

eraldusjutt

Projektidest lähemalt:

„Sa vöid mulle haiget teha”
Þanr: noolemäng (interaktiivne installatsioon ilma körgtehnoloogilisi vahendeid kasutamata.)
Lühikirjeldus: boxilaadses väikeses ruumis vaibaga piiratud alal seisavad meie üleelusuurused fotokujutised. Publiku alal on laud, millel on lillevartest ja noolemängunooltest kombineeritud viskerelvad. Igaüks vöib meie poole noole heita. Igaüks vöib meid tabada. Kindlasti on näha, et seda on ennegi tehtud. Ja peidetud kölarist meie selja tagant kostab ikka ja jälle lause „sa vöid mulle haiget teha”, öelduna kord ühe, kord teise poolt.
sa võid meile haiget teha

ivika
„NEW LOOK e. Parem nägu <–> oma nägu”
Nii grimmi kui ka meiki kasutatakse isiku välimuse vormimiseks teatud karakteri suunas. Teatris on tüpaaþide valik lai, grimeeritud näitlejat vaadates peaks olema aimatav tegelase iseloom ja käitumismall. Tavaelus kas üritatakse enda väljanägemist lähendada oma iluideaalile või ka ideaalpildile iseendast, toonitada oma valmisolekut seksuaalsuhteks või sootuks näitamaks oma kuulumist mõne subkultuuri esindajate hulka. Teine äärmus ennestvärvivas eneseväljenduses on loodusrahvaste sõjamaalingud, mis kannavad endas kindlaid tähenduslikke loosungeid ja ühiskondlikke otsuseid.
Aga mis saab siis, kui proovida enesele näkku maalida just see, mis Sinu olemust enim väljendab, mis räägiks kaaskondlastele sinust midagi tähtsat, edastaks vajalikke suhtluseelseid teadmisi Su loomuse ja maailmapildi suhtes?
Meie proovisime.
Proovige teie ka.
Eriti rõõmsad oleme me siis, kui Te peale proovimist end väljendava näomaalingu jäädvustate ja meidki sellega tutvustate! Autori loal üllitaksime selle Puhta Rõõmu fännklubi koduleheküljel! ;)
pir

„Lihtsad monumendid”
Monumente püstitatakse kangelastele. Kangelased ei ole nagu meie, nad on hakkama saanud millegi suure ja „ebainimlikuga”. Ent lihtsa elu rõõmud ei peitu kangelaste imetlemises. Meile on hea enesetunde jaoks vaja midagi muud, igasuguseid lihtsaid asju. Ja mõned neist lihtsatest tegevustest, mis aitavad meie elu tasakaalus hoida, võiksid pälvida monumendi ju vähemalt 10 minutiks...
Performance käigus tekitame skulpturaalteatri võtestikku kasutades (st näitlejad kaetakse valge kipsilaadse ollusega, misläbi nad skulptuuride moodi välja nägema hakkavad) monumendid nt. kuduvale vanaemale, koristavale emale, hääletavatele noorukitele, õngitsejale jne jne.

videod:

miimika, videostill
"Miimika edasijõudnutele"
Kui palju nägusid on viisakal tüdrukul? Mitte just eriti palju.
Meie pakume harivat programmi väljenduslike näomoonutuste alal - laske emotsioonidel näo pinnale tõusta! Ärge kartke! Kommunikatsioon on tähtsam kui viisakas ilme.
miimika, teine videostill
selfportrait, videostill
"Selfportrait"
"One of my friend said once that hairy legs are very ugly..." algab pihtimuslik ja õrn video enese eelistustele kindlaks jäämisest.
selfportrait, videostill
white wedding,  videostill
"White Wedding"
Me mängime ühe tugevaima sotsiaalse konstruktsiooniga, milleks on illusioon abielust kui hädavajalikust ja ihaldusväärsest olukorrast, ning naise rolliga selles.
white wedding,  videostill
lost paradise, videostill

"lost paradise"
Poeetiline video, mis kaudselt räägib sõnastatava maailma pealetungist metafüüsilist alget kandvatele valdkondadele ja uskumustele, on monteeritud näituse "Kunstnik ja Jumal" avamisel 01.12.2000 toimunud performance'i dokumentatsioonist.
lost paradise, videostill
kontsert, videostill

"Kontsert"

Süüdimatu laamendus esitaja ja publiku suhte teemal.
Esitaja on aktiivne. Esitaja koondab enesele kogu tähelepanu. Kuipalju võimu on esitajal seeläbi publiku üle?
Meie mängus on publiku roll nukkude kanda ja esitajad piiri ei pea.
kontsert, videostill

 


 valikud performances videos performansid artists exhibitions nett nett näitused kunstnikud videod puhas rõõm